Screenshot_20191009-095025_Software update.jpg

Extra Form
첨부
Screenshot_20191009-095025_Software update.jpg  [File Size:183.6KB/Download:2]
N976NKSU1ASIG.zip.002  [File Size:1600.00MB/Download:5]
댓글을 남겨야 다운로드가 가능합니다. 감사의 댓글을 달고 오른쪽 확인버튼을 눌러주세요.
다운로드시 일주일에 한개 이상의 게시물 작성이 필요합니다. 지금 자유게시판에 회원님의 하루를 남겨보세요.
추천♡버튼을 잊지 마세요. 추천인과 회원님 모두 포인트가 적립됩니다.
댓글 3
댓글 쓰기 권한이 없습니다.
분류 정렬 목록 검색 쓰기
List of Articles
제목 글쓴이 추천 조회 날짜
배포 [KTC] 갤럭시 A50 SM-A505N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (04차)(2/2) 1 updatefile 해란™ 2 13 2019.10.13
배포 [KTC] 갤럭시 A50 SM-A505N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (04차)(1/2) file 해란™ 1 9 2019.10.13
배포 [SKC] 갤럭시 A50 SM-A505N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (04차)(2/2) file 해란™ 6 2019.10.13
배포 [SKC] 갤럭시 A50 SM-A505N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (04차)(1/2) file 해란™ 5 2019.10.13
배포 [KOO] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (03차)(3/3) file 해란™ 11 2019.10.13
배포 [KOO] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (03차)(2/3) file 해란™ 7 2019.10.13
배포 [KOO] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (03차)(1/3) file 해란™ 4 2019.10.13
배포 [LUC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(3/3) 1 file 해란™ 7 2019.10.13
배포 [LUC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(2/3) file 해란™ 3 2019.10.13
배포 [LUC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(1/3) file 해란™ 3 2019.10.13
배포 [KTC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (02차)(3/3) file 해란™ 2 2019.10.13
배포 [KTC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (02차)(2/3) file 해란™ 3 2019.10.13
배포 [KTC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI2 초기화펌웨어 (02차)(1/3) file 해란™ 4 2019.10.13
배포 [SKC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(3/3) 1 updatefile 해란™ 9 2019.10.13
배포 [SKC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(2/3) 1 updatefile 해란™ 9 2019.10.13
배포 [SKC] 갤럭시 A90 5G SM-A908N PIE (OS 9.0) SI1 초기화펌웨어 (02차)(1/3) 2 updatefile 해란™ 9 2019.10.13
배포 [KOO] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(3/3) 3 file 해란™ 19 2019.10.12
배포 [KOO] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(2/3) 2 file 해란™ 17 2019.10.12
배포 [KOO] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(1/3) 2 file 해란™ 11 2019.10.12
배포 [SKC] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(3/3) file 해란™ 6 2019.10.12
배포 [SKC] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(2/3) file 해란™ 6 2019.10.12
배포 [SKC] 갤럭시 S10 5G SM-G977N PIE (OS 9.0) SIA 초기화펌웨어 (15차)(1/3) 1 file 해란™ 1 21 2019.10.12
배포 [자급제KOO] 갤럭시 Note10+ (SM-N976NKSU1ASIG_N976NOKR1ASIG_KOO (9.0) 순정/초기화 펌웨어 4/4 file 골룸 13 2019.10.12
배포 [자급제KOO] 갤럭시 Note10+ (SM-N976NKSU1ASIG_N976NOKR1ASIG_KOO (9.0) 순정/초기화 펌웨어 3/4 file 골룸 7 2019.10.12
배포 [자급제KOO] 갤럭시 Note10+ (SM-N976NKSU1ASIG_N976NOKR1ASIG_KOO (9.0) 순정/초기화 펌웨어 2/4 file 골룸 15 2019.10.12
배포 [자급제KOO] 갤럭시 Note10+ (SM-N976NKSU1ASIG_N976NOKR1ASIG_KOO (9.0) 순정/초기화 펌웨어 1/4 4 updatefile 골룸 1 18 2019.10.12
배포 [LUC] 갤럭시 S8+ SM-G955N PIE (OS 9.0) SG5 초기화펌웨어 (34차)(2/2) 2 file 해란™ 16 2019.10.12
배포 [LUC] 갤럭시 S8+ SM-G955N PIE (OS 9.0) SG5 초기화펌웨어 (34차)(1/2) 1 file 해란™ 13 2019.10.12
배포 [SKT] 갤럭시 Note10+ (SM-N976N) SIG (9.0) 순정/초기화 펌웨어 3/3 3 file 들레아빠 342 2019.10.09
배포 [SKT] 갤럭시 Note10+ (SM-N976N) SIG (9.0) 순정/초기화 펌웨어 2/3 3 updatefile 들레아빠 330 2019.10.09
1 - 152